Reklamační řád

Úvod Vše o dodáníReklamační řád

REKLAMACE


BabyBelly.cz je zodpovědný za vadné výrobky a reklamace musí být provedena bezprostředně po zjištění vady na výrobku. Záruku je možné použít pouze na výrobky, které mají vady způsobené výrobcem, dodavatelem nebo Prodávajícím, na které se vztahuje záruka a které byly zakoupeny na www.BabyBelly.cz. Viditelné vady na novém zboží musíte reklamovat do 3 dnů.

Při reklamaci byste měli postupovat takto:

Je potřebné napsat reklamační list, ve kterém popíšete vadu, kterou chcete reklamovat.
Zboží a jeho příslušenství je nutno zaslat jako řádně zabalenou, doporučenou a pojištěnou zásilku, spolu s reklamačním listem a kopií faktury na adresu provozovny BabyBelly.
Budeme Vás informovat e-mailem nebo telefonicky v případě, že formulář není zcela vyplněn, nebo chybí kopie faktury. Pokud Vás nebudeme moci zastihnout do 7 dnů od doručení tohoto formuláře, stížnost bude zrušena a zboží bude vráceno zpět na Vaši adresu uvedenou ve formuláři.

Potvrdíme Vám příjem zásilky a posoudíme oprávněnost reklamace do 2 pracovnich dnů po obdržení zásilky, ve složitějších případech do 30 dnů od začátku reklamačního řízení.

Budeme Vás informovat o stavu Vaší stížnosti e-mailem nebo telefonicky.

 

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě:

  • nepředložení kopie faktury a doplňků,
  • neoznámení zjevných vad při převzetí zboží,
  • uplynutím 2leté záruční doby zboží,
  • mechanickým poškozením zboží způsobeným Kupujícím,
  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí,
  • nesprávným zacházením nebo zanedbáním péče o zboží,
  • poškozením zboží nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami užití a ošetření,
  • poškozením zboží neodvratitelnými a / nebo nepředvídatelnými událostmi,
  • poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením.

Pro více informací navštivte naše Obchodní podmínky.

Copyright 2014 - 2021 © Babybelly.cz těhotenská móda